Reunions de pares i mares curs 2018-2019

P3 25 de setembre.
P4 26 de setembre.
P5 27 de setembre.
1R PR 13 de setembre.
2N PR 17 de setembre.
3R PR 19 de setembre.
4T PR 20 de setembre.
5È PR 12 de setembre.
6È PR 18 de setembre.
1R ESO 26 de setembre.
2N ESO 25 de setembre.
3R ESO 27 de setembre.
4T ESO 4 d’ocubre.

Els comentaris estan tancats.