Descripció i història

QUÈ ÉS L’ESCOLA SANTA ANNA?

L’Escola Santa Anna és un col•lectiu d’educadors, docents i no docents, que treballa per la formació global i harmònica dels infants i joves que s’inscriuen al nostre centre. Les persones que treballem a Santa Anna entenem que la nostra feina és mirar de proporcionar als alumnes tot el que els ha d’ajudar a estructurar-se ells mateixos la seva pròpia personalitat i anar adquirint una progressiva autonomia.

Així mateix, pensem que els coneixements que va integrant l’alumne, han de fonamentar-se en el contacte dels nens i nenes, dels joves, amb la seva pròpia vida i amb el seu entorn. Fomentant la capacitat d’observació i anàlisi d’allò més immediat i vivenciat, el mestre mirarà d’aconseguir que l’alumne reflexioni, estructuri i teixeixi una xarxa de coneixements pròpia. Sense dogmatismes autoritaris però amb fermesa, els mestres han de voler facilitar als seus alumnes l’adquisició d’hàbits i actituds que possibilitin la seva integració lliure, crítica i positiva en la societat. Això comporta una educació en valors que ha d’impregnar tots els moments de la vida escolar.

Santa Anna és una escola inserida en una història i en un espai social i cultural català i entenem la catalanitat no com quelcom que aïlla sinó com una porta oberta al coneixement i apreciació d’altres col•lectius. Santa Anna és un àmbit on es dóna un pluralisme ideològic, polític i religiós que omple un marc on queden assegurats els drets i els deures de tothom, així com la dignitat de les persones.

 ON SOM?

Actualment l’Escola és al carrer Bailèn 53-59, cantonada Diputació. Va néixer, però, a la placeta Ramon Amadeu, on hi ha l’església de Santa Anna. L’any 1961 es va traslladar al carrer Escoles Pies nº 118 i des del 1978 som a l’edifici actual.

COM FUNCIONEM?

Santa Anna és una centre concertat d’una sola línia. S’hi imparteix educació infantil (EI: nens i nenes de 3 a 6 anys) , primària (de 6 a 12 anys) i educació secundària obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys). A tots els nivells, el treball a l’aula es complementa sovint amb sortides i activitats fora de l’escola que tenen com a finalitat el connectar l’aprenentage amb el món real. Les activitats estrictament curriculars es complementen amb algunes altres que l’escola ofereix, i que contribueixen a la seva formació: aprendre a jugar a escacs, formar part de la coral. Els alumnes d’educació infantil poden fer una hora de piscina a la setmana –si les seves famílies ho desitgen.

Tots els alumnes de primària i els de 2on cicle d’ESO fan dues hores d’activitat esportiva en algun centre o pavelló esportiu. Els de 1er cicle d’ESO fan educació física a l’escola i tenen l’opció de fer activitat esportiva fora del centre els divendres a la tarda. Des de 1er de primària en endavant els nens i nenes tenen la possibilitat de fer activitats extraescolars de música i de plàstica.

 SERVEIS

De 8 a 9 del matí hi ha servei d’acollida per als alumnes des de P3 fins a 4art de Primària. Mitja pensió amb cuina pròpia.

Casal d’estiu durant el mes de juliol.